หัวข้อ SEM (Search Engine Marketing) คืออะไร ? มีความแตกต่างยังไงกับ SEO

หลายๆคนอาจรู้จัก SEO กันดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาทำความรู้จัก SEM กันให้มากขึ้นดีกว่า โดยคำๆนี้ ย่อมาจากคำว่า ‘Search Engine Marketing’ ซึ่งเป็นการรวมคำระหว่าง ‘Search Engine’ ที่เป็นชื่อเรียกเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต กับคำว่า ‘Marketing’ ที่แปลว่า การตลาด เพราะฉะนั้นคำว่า ‘SEM’ จึงหมายความถึง ‘การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต’

SEM ประกอบด้วย Paid Search ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ ‘PPC’ ที่คนไทยเรารู้จักกันดีตามสื่อโซเชี่ยวอย่าง Facebook และในส่วนของ Organic Search หรือ Natural Search อันมาจากการค้นหาจากระบบของ Search Engine ที่เรียกในการทำตลาดส่วนนี้ว่า ‘SEO’

โดยการทำ SEM ถือ คือ วิธีทำตลาดบน Search Result Page กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่เป็นผู้ใช้งาน Search Engine นั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขาให้รู้จักกับ เว็บไซต์ , สินค้า หรือบริการต่างๆ นำมาสู่ยอดผู้ใช้เว็บไซต์ รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสขายสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

เพราะในปัจจุบันนี้ มีเว็บไซต์ต่างๆอยู่ในอินเตอร์เน็ตมากมาย จึงทำให้ SEM เข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมกัน นอกจากนี้การทำ SEM ยังเป็นการทำการตลาด ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างเที่ยงตรงอีกทั้งยังตรงเป้าหมาย เนื่องจากในการค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งของผู้ใช้ Search Engine จำเป็นต้องใช้ Keyword เป็นตัวกำหนดขอบเขต

ความแตกต่างระหว่าง SEO กับ SEM

SEO กับ SEM เป็นรูปแบบการตลาดแบบใหม่ ที่มีความสำคัญในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับความนิยมในโลกของ E-Marketing  โดยคำ 2 คำนี้มักได้รับการกล่าวถึงคู่กันอยู่เสมอ แต่ความจริงแล้วทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดย SEO เป็นแนวคิดทางเทคนิคระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบและสร้าง Web Site แต่สำหรับ SEM เป็นรูปแบบแนวคิดในระดับสูง ที่มีความสำคัญมากจนอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นแกนหลักของการตลาดแบบ E-Marketing ของในปัจจุบันเลยทีเดียว

SEO

คือ ระบบซึ่งช่วยให้การสืบค้นข้อมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือ อีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยทำให้ Web Site ของคุณอยู่ในอันดับต้นๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ ระหว่าง SEO และ SEM หากแต่เพียงในเรื่องของหน่วยงาน SEM เข้ามา ซึ่งนั่นก็คือ การใช้วิธีทางตลาดมาผสานพลังออกแบบและสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ผ่าน Google รวมทั้งเครื่องมือค้นหาอื่นๆ โดยวิธีการเหล่านี้ยังส่งผลต่อวิธีชำระเงินค้นหา เช่น โฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก SEO เป็นต้น

ข้อดีของ SEM

  • ทำได้ทันที ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวยาวนาน
  • การปรับเพิ่ม Keyword ทำได้ตลอดเวลา
  • ถึงแม้จะมีเว็บเพจเพียงหน้าเดียวก็ทำได้แล้ว
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถวัดผลออกมาเป็นข้อมูลได้
  • เห็นผลลัพธ์ชัดเจน