Web directory มีประโยชน์อย่างไรและมีความหมายอะไร

โดยทั่วไปคนกลุ่มน้อยที่จะรู้จัก web directory ซึ่งคนที่จะรู้จัก web directory จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือ SEO เพราะกลุ่มคนพวกนี้จะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาให้กับลูกค้า ที่ต้องการจะนำเว็บไซต์ไปขายสินค้าหรือทางด้านธุรกิจต่างๆของเขานั้นเอง ซึ่งเว็บไซต์ก็จะเปรียบเหมือนเป็นสมุดหนึ่งเล่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ เรื่องราวของเรื่อง อ้างอิง ซึ่งเว็บไซต์ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน โดยการนำเสนอเรื่องราวต่างๆก็จะต้องมีสารบัญเว็บที่ใช้ในการค้าหาเนื้อเรื่องที่ต้องการเรื่องนั้น ก็คือ web directory ประโยชน์ของ web directory มีอะไรบ้าง โดยประโยชน์ของ web directory จะมีประโยชน์มาก...

Profile link มีหน้าที่ในการทำงานแบบไหน

ซึ่ง profile link ถ้านำมาเปรียบเทียบจะเหมือนเป็นโบวชัวของร้านค้าของเรา ซึ่งถ้าอยากให้คนรู้จักร้านของเรามากขึ้น เราก็ต้องขยันแจกโบวชัวและแนะนำสิ่งต่างๆลงไปในโบวชัวนั้น เพราะการที่เราขยันนำไปแจกในกลุ่มคนที่เยอะๆ เช่น ในห้าง ตามตลาด และสนามบินหรือวินรถรับส่งต่างๆ ที่มีคนไปใช้บริการอย่างมาก และคนจะสามารถเห็นโปรไฟล์ของร้านค้าเราได้  แต่ profile link  จะนำมาใช้ในโลกอินเตอร์แทน และเป็นวิธีการนำลิ้งไปฝากตามเว็บต่างๆ   Profile link มีประโยชน์อย่างไร             Profile link คือตัวนำทางมายังหน้าเพจของร้านเรา เพื่อให้คนได้เข้าถึงง่ายกว่า และเป็นการนำลิงค์ไปฝากตามเว็บต่างๆ Profile link...
1 3 4