มาดูกันว่า google ใช้หลักการใด การจัดอันดับเว็บไซต์

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเข้าใจหรือคุ้นเคยกับเรื่องการทำ seo แน่นอนว่าคุณจะต้องรู้จักกับ algorithm ของ google ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ google ใช้ในการจัดอันดับ เช่น  pagerank, trustrank, panda, penguin, hummingbird และอื่น ๆอีกมากมาย แต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ก็คือ google ใช้ข้อมูลมากกว่า 200 ข้อมูลในการจัดอันดับ แต่ในวันนี้เราจะนำข้อมูลอันมีความสำคัญ มาให้คุณได้ศึกษา จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

  • อายุของ Domain ซึ่งมีอายุนานกว่าจะได้รับอันดับดีกว่า
  • Domain ที่มี keyword ในชื่อ Domain จะได้เปรียบมากกว่าในการจัดอันดับของคำนั้นๆ
  • keyword ในชื่อ Domain ซึ่งเป็นคำแรกของ Domain อย่างเช่น บ้านมือสอง.com ก็จะมีการจัดอันดับที่ดีในคำว่า “บ้านมือสอง” มากกว่า Domain ที่ไม่มีคำนี้ในชื่อ หรือมีคำนี้แต่ไม่ใช่คำแรกของชื่อ Domain
  • การจดอายุ Domain นาน ก็มีประโยชน์ต่อการจัดอันดับเป็นอย่างมากด้วย เนื่องจาก google จะมองว่า Domain อันตั้งใจทำนั้นจะจ่ายเงินค่า Domain เป็นเวลาล่วงหน้าหลาย ๆ ปี แต่เว็บไซต์ที่สร้างมาแบบฉาบฉวยจะจดอายุแค่ 1-2 ปี เพราะฉะนั้นอายุที่เหลืออยู่ของ Domain จะช่วยส่งผลกับอันดับด้วย
  • keyword ใน subdomain ช่วยส่งผลดีต่อการจัดอันดับเช่นเดียวกัน
  • ถ้า Domain มีการเปลี่ยนชื่อ หรือหมดอายุและไม่มีการต่ออายุในหลายๆครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งทำให้ google คิดว่า Domain นี้ไม่ใช่ Domain เก่า หากแต่เป็น Domain เริ่มทำใหม่ต่างหาก และ google อาจเริ่มนับค่าใหม่กับ Domain ประเภทนี้
  • Domain ที่มีชื่อตรงกับ keyword เลย แน่นอนว่า Domain ประเภทนี้จะสามารถทำอันดับได้ดีในคำนั้น ๆ แต่ถ้าเว็บนั้นถูกสร้างและไม่ใช่เว็บคุณภาพดี google ก็จะทำการลดอันดับ Domain พวกนี้ลง
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของ Domain ตอนจด Domain เราสามารถเลือกจดแบบ private whois ก็ได้ซึ่งมันจะไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา แต่กลับกลายเป็นว่า google จะมองว่าถ้าเว็บนี้ทำทุกอย่างถูกต้องจริง ย่อมไม่กลัวการเปิดเผยข้อมูล เพราะการที่เว็บไซต์แอบซ่อนอะไรบางอย่างย่อมไม่ได้หมายถึงเรื่องดี
  • นามสกุลของ Domain เช่น .th ช่วยทำให้เว็บไซต์ ทำอันดับใน google ได้ดี เหมือนกับเว็บไซต์ ประเทศอื่น ๆ  แต่ก็อาจส่งผลการจัดอันดับใน google แย่กว่าปกติได้เช่นเดียวกัน

ระดับการอ่านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง google ใช้ในการจัดอันดับ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น , ขั้นกลาง ,  ขั้นสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนั่นเอง ถ้าเว็บไซต์ของเราจัดอยู่ในระดับสูงก็จะทำให้ได้อันดับดี