Profile link มีหน้าที่ในการทำงานแบบไหน

ซึ่ง profile link ถ้านำมาเปรียบเทียบจะเหมือนเป็นโบวชัวของร้านค้าของเรา ซึ่งถ้าอยากให้คนรู้จักร้านของเรามากขึ้น เราก็ต้องขยันแจกโบวชัวและแนะนำสิ่งต่างๆลงไปในโบวชัวนั้น เพราะการที่เราขยันนำไปแจกในกลุ่มคนที่เยอะๆ เช่น ในห้าง ตามตลาด และสนามบินหรือวินรถรับส่งต่างๆ ที่มีคนไปใช้บริการอย่างมาก และคนจะสามารถเห็นโปรไฟล์ของร้านค้าเราได้  แต่ profile link  จะนำมาใช้ในโลกอินเตอร์แทน และเป็นวิธีการนำลิ้งไปฝากตามเว็บต่างๆ   Profile link มีประโยชน์อย่างไร             Profile link คือตัวนำทางมายังหน้าเพจของร้านเรา เพื่อให้คนได้เข้าถึงง่ายกว่า และเป็นการนำลิงค์ไปฝากตามเว็บต่างๆ Profile link...
1 2 3