Web directory มีประโยชน์อย่างไรและมีความหมายอะไร

pl2

โดยทั่วไปคนกลุ่มน้อยที่จะรู้จัก web directory ซึ่งคนที่จะรู้จัก web directory จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือ SEO เพราะกลุ่มคนพวกนี้จะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาให้กับลูกค้า ที่ต้องการจะนำเว็บไซต์ไปขายสินค้าหรือทางด้านธุรกิจต่างๆของเขานั้นเอง ซึ่งเว็บไซต์ก็จะเปรียบเหมือนเป็นสมุดหนึ่งเล่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ เรื่องราวของเรื่อง อ้างอิง ซึ่งเว็บไซต์ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน โดยการนำเสนอเรื่องราวต่างๆก็จะต้องมีสารบัญเว็บที่ใช้ในการค้าหาเนื้อเรื่องที่ต้องการเรื่องนั้น ก็คือ web directory

pl3

ประโยชน์ของ web directory มีอะไรบ้าง

โดยประโยชน์ของ web directory จะมีประโยชน์มาก เพราการค้นหาเรื่องที่ต้องการจะขายขึ้นมาเลย เพราะได้ทำการแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้ว ซึ่งการแบ่งหมวดหมู่ก็จะแบ่งออกไปตามลำดับตัวอักษรต่างๆ เหมือนสมุดการเรียนรู้ขนาดใหญ่หนึ่งเล่มนั้นเอง โดยสมุดการเรียนรู้เล่มนี้จะบันทึกเก็บเรื่องราวไว้มากมายอยู่ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้คนที่ต้องการความรู้หรือกำลังหาความหมายเรื่องที่ต้องการอยู่ จะสามารถหาได้สะดวกขึ้น โดยการแบ่งหมวดหมู่ต่างๆจะทำให้การค้นหาได้รวดเร็วขึ้น และความหมายตรงกับที่เราต้องการ โดยการที่เราพิมคำที่เราต้องการลงไปในช่องก็จะเจอหมวดหมู่ที่เรากำลังค้นหาแสดงขึ้นมา โดยคนที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์จะเป็นตัวช่วยในการทำงานที่ดีเลย ซึ่ง web directory จะสามารถหาข้อมูลที่เขาต้องการได้รวดเร็ว และจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อีก ในข้อมูลที่มีความคล้ายกัน

ซึ่ง search engine ได้แยกประเภทออกมาทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่ง web directory จัดอยู่ในประเภทที่สองเพราะได้รับความนิยมในการใช้งานมากโดยลองลงมาจากประเภทแรก เพราะการค้นหาในรูปแบบของหมวดหมู่ จะเป็นการค้นที่รวดเร็วและสะดวกต่อการหาข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่มีความคล้ายเคียงกัน ซึ่งการนำเสนอข้อมูลที่มีความคล้ายจะเหมือนเป็นหัวข้อใหม่ให้กับข้อมูลแรกอีกด้วย โดยจะสามารถกระจายข้อมูลที่เราต้องการนำไปใส่ในเว็บไซต์ได้หลากหลายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อคนเข้ามาอ่านอีกด้วย ซึ่งเราสามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้ โดยจะมีข้อมูลหลายๆอย่างๆที่ถูกต้องรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งปันความคิดใหม่ๆได้อีกอด้วย ประโยชน์ของ web directory มีหลายอย่าง ซึ่ง web directoryเป็นสารบัญเว็บที่สำคัญต่อสมุดเล่มนี้มาก ถ้าเราไม่ทำสารบัญในการค้นหาข้อมูลต่างๆไว้ ก็จะเสียเวลามากและไม่รู้ว่าข้อมูลมีเยอะขนาดไหน ยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งในการทำสารบัญขึ้นมา เพื่อที่จะสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล และเป็นการประหยัดเวลาไปในตัวอีกด้วย